Vi frykter ukontrollert avvikling av næringen

04.november, 2016

Pelsdyrnæringen er ikke fornøyd med regjeringens forslag i stortingsmeldingen som ble lagt ut i dag. Det gir tilnærmet umulige rammevilkår for næringen.

- Vi ser at landbruksministeren og regjeringen viser vilje til å opprettholde næringen. Men rammevilkårene det legges opp til er ikke bærekraftige for næringen. Dette er verst tenkelige løsning, og i strid med hva pelsdyrutvalget la til grunn om reell bærekraft, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 Regjeringens forslag om å redusere antall mink i hvert bur frykter vi vil bety en ukontrollert avvikling av næringen. Mattilsynet har påpekt at dette vil medføre en investering på 3 til 3,4 millioner kroner for et gjennomsnittlig gårdsbruk, dersom produksjonen skal opprettholdes på dagens nivå. I tillegg vil fôrkostnadene øke dramatisk per skinn, noe som fjerner lønnsomheten i næringen.

 - Det er umulig å kunne vite hva regjeringen egentlig vil. Enten betyr det at næringen må få subsidier for å fortsette, ellers må landbruksministeren være ærlig å si at han vil foreta en ukontrollert avvikling. Det er konsekvensene av å redusere antall mink i hvert bur, sier Skadsem.

 Pelsdyrnæringen har gjennomført flere tiltak for å bedre dyrevelferden de siste årene, og flere tiltak er på gang. 

 - Vi er glade for at regjeringen er opptatt av dyrevelferd. Vi er beredt til å sette oss ned til å diskutere alle forslag som måtte forbedre dagens gode dyrevelferd i pelsdyrnæringen, og samtidig opprettholde muligheten for en bærekraftig utvikling av næringen, sier Skadsem.