Framtidsrettet pelsdyrhold

02.februar, 2016

Norsk pelsdyrhold er ledende på kvalitet, helse og velferd for dyra, skriver Sigbjørn Kirkebøen i en kronikk i Dagbladet (5. januar). Les også Sigbjørn Kirkebøens innlegg «Pelsdyrhald – viktig attåtnæring» i Drammens Tidende (2. februar).

- For alle som er nysgjerrige på realitetane for gardsdyra i ein pelsdyrgard, er det viktig at dei besøkjer ein gard,
slik at dei
med eigne auge får sjå tilhøva for pelsdyra, skriver han i Drammens tidende .Les hele artikkelen her.

Dyrevelferd i høysetet
Bakgrunnen for kronikken er avisens påstander om pelsdyroppdrett i Norge, som den hevder bærer preg av dyremishandling. Du kan lese hele kronikken her. Dagbladet 5. januar 2016

«DET ETISK RIKTIGE MÅ VERA AT DYRS LEVEVILKÅR OG DYREVELFERDA SKAL VERA DET ESSENSIELLE, OG
AT FORSKING OG UTVIKLING HEILE TIDA SKAL HA FOKUS PÅ AUKA DYREVELFERD»

Sigbjørn Kirkebøen

I fjor vant han den årlige "Mikkelprisen" vi deler ut til en pelsdyrbonde som har utmerket seg for aktivt avlsarbeid, tillitsfulle dyr, stort engasjement for næringen.