Forventet korreksjon i skinnsalget

23.september, 2015

blogg

(Oslo, 22. september 2015) Stor usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi ga en forventet prisnedgang på skinnauksjonen i Helsinki. Salget av pels i de største markedene, Russland og Kina går ned, mens man ser en svak økning i salg av pels til konsumentene USA

- I vår næring er vi vant med svingninger i det internasjonale markedet. Likevel ligger det an til at norske pelsdyrbønder vil omsette for rundt 400 millioner kroner i år. Vi ser at pelsskinn er et bærende element i vinterkolleksjonene til motehusene. Vi produserer det folk vil ha. Dette gir grunn til optimisme i næringen, sier Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag.

- Det var en forventet korreksjon på Saga Furs sin septemberauksjon i Finland. Etter flere gode år med høy etterspørsel etter pels, ser vi nå en korrigering etter en periode med milde vintre og lavere kjøpekraft i de største markedene, sier Skadsem.

Særlig har det vært knyttet stor spenning til markedene i Russland og Kina. Russlands svekkede rubel som følge av vestens økonomiske sanksjoner etter annekteringen av Krim og oljeprisfall, gjør at det russiske markedet er blitt betydelig svekket. Det, sammen med svakere økonomisk utvikling i Kina, gir utslag på omsetningen. – Som en internasjonal næring ser vi nå mye av det samme som lakseprodusentene, eller andre som omsetter internasjonalt, har opplevd etter svekket økonomisk situasjon i Russland, sier Skadsem.

 Dette vil føre til kutt i skinnproduksjonen i land med lavere dyrevelferd, og hvor det ikke er strenge krav og et strengt regelverk for hold av husdyr. – Vi ser fortsatt at norsk skinn omsetter i det øvre prissjiktet på grunn av at alle gårder er sertifiserte og med god dyrevelferd som gir høy kvalitet, sier Skadsem.