Fornøyde pelsbønder etter AP-vedtak

08.januar, 2014

-Arbeiderpartiet støtter fortsatt norsk pelsdyroppdrett, og det er godt å vite at næringen har tillit i landets største parti, sier styreleder Odd Harald Nordsveen etter dagens  vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte. Et forslag om gradvis å avvikle næringen ble nedstemt.

-Nå kan vi se fremtiden lyst i møte. Det er lagt ned en omfattende innsats for å bedre dyrevelferden, og Norge er i dag et av de ledende land i verden på dyrevelferd for pelsdyr. 

- Pelsdyrnæringen gir en betydelig sysselsetting, verdiskapning og skatteinngang til næringssvake strøk og gir et netto bidrag tilbake til det norske samfunn. Jeg kan love at vi vil fortsette arbeidet med forbedringer og øke kompetansen ytterligere blant våre medlemmer, sier Odd Harald Nordsveen. 

Vedtaket som er gjort viser at Arbeiderpartiet nå som tidligere har tro på vår næring, og at den fortsatt skal være et del av det levende landbruket som partiet går inn for. Pelsdyroppdrett har lange tradisjoner i Norge, og våre produkter er etterspurt i markedet, ikke minst blant kunder som legger vekt på etisk produksjon, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Odd Harald Nordsveen.