Flest kjæledyrehold tvangsavviklet i fjor

05.mars, 2018

Det er en kraftig økning i antall dyrehold som blir tvangsavviklet av Mattilsynet på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor.

I fjor ble 36 kjæledyrhold avviklet, mot 33 i 2016 og 19 i 2015. Antallet dyr er størst i dyrehold med storfe eller småfe. I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet.

Les mer