Flertallet støtter en seriøs pelsdyrnæring

08.januar, 2014

Pelsdyrnæringen setter i verk flere viktige tiltak for å sikre dyrevelferden i næringen i 2011. En fersk meningsmåling viser også tydelig at et stort flertall i befolkningen støtter pelsdyrnæringen, så lenge forskriftene for god dyrevelferd følges. Over 60 prosent av de spurte er for en seriøs pelsdyrnæring. 27,5 prosent av de spurte er imot pelsdyroppdrett.

 - Vi er glade og ydmyke for den brede støtten til en seriøs pelsdyrnæring. Det som står øverst på dagsorden for oss i næringen er å sikre en god dyrevelferd hver eneste dag, på hver eneste farm. Vi vet også at velferden i norske pelsgårder holder et høyt nivå. Veterinærkontrollene i 2010 viste at 99 prosent av dyrene var uten noen form for skade, sykdom eller adferdsavvik. Dette er resultater som er fullt på høyde med andre husdyrhold i Norge, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem

Det er flertall for pelsdyroppdrett blant velgerne i alle politiske partier unntatt SV og Rødt. Arbeiderparti­velgerne ligger litt over gjennomsnittet i støtte til næringen. 

Folk positive til pelsbruk

Meningsmålingen stiller også spørsmålet om hvilken holdning folk har til bruk av pels. Et stort flertall er enten positive til at folk kler seg i pels (53,9 prosent) eller har ingen spesiell mening om det (26,9 prosent). Bare én av fem er negative og sier at dette ikke er greit. 

- Når enkelte i motebransjen prøver å skape et inntrykk av at pels er på vei ut, er det flott å se at det er bred støtte og aksept for bruk av pels i befolkningen. Selv etter en periode hvor det er forsøkt tegnet et svært negativt bilde av hele næringen vår, er det en relativt liten andel som er blitt mer skeptiske til å bruke pels. Det er klart at noen lar seg påvirke av et negativt mediebilde, det kan jeg forstå, fortsetter Skadsem. 

Folk flest har ikke endret holdning til om de selv vil bruke pels i løpet av det siste året, bare 17 prosent av de spurte er blitt mer skeptiske til selv å bruke pels, etter en periode med en serie negative medieoppslag om bruk av pels og om den norske pelsdyrnæringen. Motstanden mot pelsbruk og pelsdyroppdrett er også lavere blant ungdom enn i den voksne befolkningen.

Generelt er det en noe høyere andel av skeptikere i Oslo og Østlandsområdet enn i resten av landet. Menn er også noe mer positive enn kvinner. 

Et viktig år for pelsdyrnæringen

2011 blir et viktig år for pelsdyrnæringen.
Alle pelsdyrfarmer skal sertifiseres, og det innføres en egen helsetjeneste for pelsdyr.

- Næringen tar viktige grep for å styrke dyrevelferden. Obligatorisk sertifisering av alle farmer skal sikre at velferden for det enkelte dyr ivaretas systematisk hver eneste dag, og at regelverket følges i hele næringen. De som ikke følger pålegg fra myndighetene, blir ekskludert fra Pelsdyralslaget, og vil ikke lenger få solgt sine skinn. Norsk pelsdyroppdrett skal være i verdenstoppen på dyrevelferd. Den posisjonen har vi, og den skal vi beholde, avslutter Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag. 

Du finner hele undersøkelsen her