Flere bein å stå på

08.januar, 2014

Norges Pelsdyralslag ønsker gårdbrukere og andre husdyrinteresserte velkommen til en spennende næring. Benytt anledningen og delta på ett av våre informasjonsmøter fra Mosjøen i nord til Arendal i sør.

Norges Pelsdyralslag ønsker gårdbrukere og andre husdyrinteresserte velkommen til en spennende og trivelig næring. Næringen arrangerer derfor en rekke informasjonsmøter fra Mosjøen i nord til Arendal i sør.

Næringen tilbyr fadderordning for nye produsenter, samt gunstig finansiering og ulike forskuddsordninger. Ordningene har bidratt til at 20 bønder det siste året har valgt å satse på en fremtid som pelsprodusent.

Økonomien er for tiden meget god og næringen har ikke konsesjonsgrenser eller kvoteordninger.

Norges Pelsdyralslag ønsker velkommen til informasjonsmøte følgende steder: 

18. november  Rakkestad rådhus
19. november  Tønsberg, Byfogdløkka
20. november  Froland, kommunehuset
21. november  Gol rådhus 
  2. desember   Tynset rådhus
  2. desember   Varhaug, Hå rådhus 
  3. desember   Ølen, Ølen gjestegård 
  3. desember   Hegra, Samfunnshuset Ljosheim
  4. desember   Voss, kommunehuset / tinghuset                    
  4. desember   Meldal, Landbrukssenteret Midt
  5. desember   Mo og Jølster Vidaregåande skule                
  5. desember    Rudshøgda, Landbrukssenteret
10. desember    Mosjøen, Mosjøen Videregående skole avd. Marka

Program: pelsproduksjon, dyrevelferd, driftsplanlegging, økonomi, fôr og marked. 

Møtene starter kl 19.00 og avsluttes kl 21.30

Det blir enkel bevertning.  

Påmelding til post@norpels.no eller ring Norges Pelsdyralslag på tlf: 47 80 72 00, husk å oppgi antall personer og møtested.
Frist for påmelding er 5 dager før møtet du ønsker å delta på.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Norges Pelsdyralslag