Fikk kritikk, men brøt ikke god presseskikk

08.januar, 2014

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har i dag behandlet NPAs klage over NRKs dekning av dyrevelferdssituasjonen i pelsdyrnæringen i fjor høst. NRK måtte tåle til dels sterk kritikk, men PFU konkluderte likevel med at NRK ikke har brutt god presseskikk.  Administrerende direktør Knut Berg i Norges Pelsdyralslag er skuffet over vedtaket, men sier samtidig det var riktig å få saken vurdert av utvalget.

Flere av utvalgets medlemmer uttalte seg kritisk til dekningen, men at det kritikkverdige ikke var “grovt nok” til at kanalen kan sies å ha brutt god presseskikk.

Norges Pelsdyralslag klaget NRK inn for PFU på bakgrunn av en rekke reportasjer i november i fjor.  Og selv om utvalget kritiserer NRK på flere punkter er det totalt sett ikke nok til å si at kanalen brøt god presseskikk, mener utvalget.

Flere av PFUs medlemmer kritiserte NRK blant annet for å bruke Wikipedia som en av kildene for sine reportasjer. Her mente utvalget at NRK hadde gått vel langt og karaktiserte fremgangsmåten i krasse ordelag.

Likeledes stilte utvalget seg meget skeptisk til presentasjonen av næringen som ble gjort i barne-tvprogrammet på SuperNytt. Utvalget mente det stilles andre krav til barnenyheter enn andre nyheter, og NRKs presentasjon er høyst tvilsom.

Pressens Faglige Utvalg mener Norges Pelsdyralslag fikk uttale seg i ulike sendinger, men sier NPA med fordel kunne vært tydeligere, blant annet i tallgrunnlaget som ble lagt frem.