FarmSert er bransjestandard for produksjon av pels

08.januar, 2014

FarmSert er NPAs bransjestandard for oppdrett av mink og rev for produksjon av pels. Alle som driver med oppdrett må være sertifisert etter kravene i pelsdyrnæringens kvalitetssystem for pelsdyroppdrett, FarmSert.

FarmSert er en obligatorisk ordning for pelsdyroppdrettere fra 1. januar 2012.
Det er et kvalitetssikringssystem som bygger på Forskrift om hold av pelsdyr sammen med næringas egne bransjekrav. Systemet består av håndbok og kravstandard. Medlemskap i NPA er en forutsetning for å få tildelt og beholde sertifikatet som viser at man er sertifisert.

Håndboken-2016

Kravstandarden-2016

Kravstandardens hovedområder er:
· generelle krav
· krav til lynne og avlsarbeid
· krav til helse
· krav til fôr og vanntilgang
· krav til dyras fysiske miljø
· krav til hygiene og renhold i pelsdyrgården
· krav til avliving
· krav til kompetanse og opplæring
· krav til sikkerhet og bemanning

Kravene er en kombinasjon av offentlige krav og næringens egne krav. Lov om dyrevelferd og andre krav i forskrifter som omhandler hold av pelsdyr, skal til enhver tid etterleves, uavhengig av kravpunktene i kravstandarden.

Link til Lovdata.no der du kan finne dyrevelferdsloven og alle forskrifter som gjelder pelsdyr

Eksterne revisorer sikrer uhildet revisjon av pelsdyrgårder og oppdrettere. Oppdretter selv utfører egenrevisjon årlig for å påse at pelsdyrgården drives i tråd med den gjeldene kravstandarden. Egenrevisjon er derfor en viktig del av sertifiseringssystemet. Mangel på etterlevelse av sertifiseringsordningen medfører sanksjoner.

Hensikten med sertifiseringsordningen FarmSert er at NPA vil ta krav og dokumentasjon av kvalitet i bransjen ett steg videre. Bransjens produkter skal produseres i henhold til klare, sporbare krav til oppdretterne med hensyn til dyrehold og dyrevelferd. En slik standard er med på å synliggjøre ovenfor kunder, myndigheter og andre at pelsdyrbransjen tar dyrevelferd og kvalitet i pelsdyrholdet alvorlig.