En pelsdyrgård

08.januar, 2014

En pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransje-krav etterleves, der det drives aktiv kvalitetssikring, og der dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål.
Dyra skal være tilpasset sitt miljø ved at de viser tillitsfullhet og adekvat adferd.

Link til EFBAvideo

Vi har dyrevelferd som et av våre høyest prioriterte arbeidsområder. Vi var blant de første husdyrnæringene som satte dyrevelferd på dagsordenen. Nå står dyrevelferd sentralt hos alle husdyrnæringene, og man har gått sammen om et felles nettsted: http://www.dyrevelferd.info/default.aspx?pageId=7/
der man kan finne informasjon om dyrevelferd i norsk husdyrhold.

De fleste forskere er enige om at en vurdering av velferd hos dyr må bygge
på en helhetsvurdering.