Påstand 1

Forskning viser at bare rundt 40 prosent av pelsdyrene er tamme.

Les mer

Påstand 2

Mink og rev er ikke som vanlige husdyr, og kan ikke slippes ut på beite.

Les mer

Påstand 3

Skadebiting, valpedrag og selvskading er synlige symptomer på dårlig velferd.

Les mer

Påstand 4

Pelsdyrfôret bruker ingredienser som har alternative og mer miljøvennlige bruksområder

Les mer

Påstand 5

Eksport av pels til land som Kina bidrar til å bygge opp etterspørselen

Les mer