Vellykket Riksutstilling

Riksutstillingen 2014 på Hamar samler mye folk. Helt fra dørene åpnet klokken ni og utover dagen strømmet folk til for å se på skinn, høre på interessante foredrag, og ikke minst, snakke fag.

Les mer

Åpne dører for alle

 

Vi ønsker velkommen til alle som vil lære mer om næringa vår. Gjennom å åpne pelsdyrgården for motstanderne håper vi å bidra til færre fordommer om norsk pelsdyrnæring.

Les mer

Desemberauksjonen

Pelssalg i Helsingfors

Desember-salget i Helsingfors er åpningen av en ny auksjonssesong og som avsluttes i september til neste år. Spenningen er stor når nærmere 1,5 millioner pelsskinn skal under hammeren de fire dagene salget varer.

Det er ventet deltakelse fra alle aktive markeder under auksjonen. Det kraftige fallet i oljeprisene har sammen med politisk uro resultert i en svekkelse av russisk økonomi, og dette vil nok også gjøre seg gjeldende i etterspørselen etter pelsskinn fra det tradisjonelt viktigste markedet.

I Nord-Amerika er salget på vei opp, og det er ventet stigende etterspørsel fra amerikanske kunder. Igjen er det Kina som er jokeren, og det sies at kulden har fått fart på detaljsalget av pels.

Prisen for minkskinn falt ned på et mer gjennomsnittlig nivå i 2014 etter å ha vært oppe på et rekordnivå i 2013. En mild vinter over store deler av den nordlige halvkule, samt svekket økonomi på et av hovedmarkedene, var den vesentlige årsaken til dette. Av samme årsak ble det en justering for prisen av reveskinn. Vinteren har nå kommet på hovedmarkedene, og det meldes om økende trafikk i pelsbutikkene.

-Til tross for at det er svært mange plagg som skal selges i løpet av vinteren for å sikre tilstrekkelig etterspørsel på auksjonene etter flere pelsskinn, er vi forsiktige optimister i forhold til den videre markedsutviklingen, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, i en kommentar.

Les mer

Fortsatt mink i Nederland

Det vil fortsatt være minkoppdrett i Nederland etter at domstolen i Haag har kjent vedtaket i Senatet om forbud fra 2024, ugyldig.

Les mer

Sertifiseringsordningen

En sertifisert pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves, der det drives aktiv kvalitetssikring, og der dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål.

Les mer

God sommer med nyhetsbrev fra Norges Pelsdyralslag –

Jordbruksoppgjøret
Hva skjer i pelsdyrgården?
Aktivister dømt for innbrudd
Situasjonen i Nederland etter dom i retten
Intervju med pelsdyrbonde Levin Mikkelsen fra Troms
Avfall fra industrien blir verdier
Prisutviklingen på pels
Gårdsbesøk – velkommenKlikk for nyhetsbrev PDF :

Les mer

Avfall blir verdier

Opptil 50 prosent av et slakt er biprodukter, og innmat står ikke lenger høyt på menyen hos folk flest. Årlig blir om lag 55 tusen tonn norske biprodukter fra slakte- og fiskeindustrien omgjort til fôr for rev og mink. Omtrent samme mengde fôr blir eksportert til utenlandsk pelsdyroppdrett.

Les mer

Dømt til fengsel for pelstyveri

En 38 år gammel polakk er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt tyveri fra en pelsdyrgård i Hallingdal. Det var andre gang saken var oppe i Hallingdal tingrett.

Les mer

Reduksjon av frakttilskudd

Statens tilbud for årets jordbruksforhandlinger er lagt frem, og forslaget for pelsdyrnæringen sin del innebærer et bortfall av drøye 3 millioner kroner i ordningen knyttet til frakttilskuddet.

Les mer

EFBA i EU-parlamentet

21.-23. januar var det mer pels i EU-parlamentet enn vanlig er. En fin utstilling – av europeisk pelsdyrnæring, for Europa – THIS IS FUR.

Les mer

Støtte fra pelsbransjen

I forbindelse med kritikk i media av at kronprinsbarna hadde på seg jakker med pelskant under Grunnlovsjubileet på Eidsvoll i helgen, går Pelsinform ut med en pressemelding.

Les mer

Påstand 1

Forskning viser at bare rundt 40 prosent av pelsdyrene er tamme.

Les mer

Påstand 2

Mink og rev er ikke som vanlige husdyr, og kan ikke slippes ut på beite.

Les mer

Påstand 3

Skadebiting, valpedrag og selvskading er synlige symptomer på dårlig velferd.

Les mer

Påstand 4

Pelsdyrfôret bruker ingredienser som har alternative og mer miljøvennlige bruksområder

Les mer

Påstand 5

Eksport av pels til land som Kina bidrar til å bygge opp etterspørselen

Les mer

Dyrevernalliansen tar feil

-Dyrevernalliansen tar feil, skriver Mattilsynet i et innlegg i Nationen. Vi driver ikke med desinformasjon om tilstanden i norske pelsdyrgårder, skriver assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i en kronikk i Nationen.

Les mer

Skremt av alarmen

For femte gang denne forvinteren har det vært innbrudd i en pelsdyrgård, også nå på Nord-Vestlandet. Men det ble med forsøket. Tyvene ble skremt av alarmen.

Les mer

Årets jordbruksforhandlinger

Overleveringen av jordbrukets krav til Landbruks- og matdepartementet markerer starten på forhandlingene. Dette skjedde fredag 27. april og kravet for frakttilskudd til pelsdyrfôr er uendret i forhold til fjorårets bevilgning.  Statens tilbud forventes å bli lagt fram ca. 7. mai.

Les mer