Pelsdyrdebatten – debatt uten sensur

Sjelden får så mange sterke meninger se dagens lys, og sjelden har folket så sterke meninger. Pelsdyrnæringen har skapt en arena for fiendskap, ergrelse og fortvilelse. Fortvilelse er vel en svak beskrivelse på situasjonen pelsdyrbøndene har opplevd de siste årene, skriver Silje M. Finstad i Rendalen Senterparti & Hedmark Senterungdom. Link til hele innlegget her:

Les mer

-Innbruddet var nødvendig

Rettssaken mot de fire dyreaktivistene startet i Jæren tingrett i formiddag, og alle fire nektet straffeskyld, melder NRK Rogaland. I aktors innledningsforedrag ble det sagt at de fire likevel for så vidt erkjenner de faktiske forhold, men nektet straffeskyld, sa aktor Mina Kristin Rød. Følg saken på NRK/Rogaland.

Les mer

Framtidsrettet pelsdyrhold

Norsk pelsdyrhold er ledende på kvalitet, helse og velferd for dyra, skriver Sigbjørn Kirkebøen i en kronikk i Dagbladet (5. januar). Les også Sigbjørn Kirkebøens innlegg «Pelsdyrhald – viktig attåtnæring» i Drammens Tidende (2. februar).

Les mer

Vil ha ny pelsdyrdebatt

Et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte fikk gjennom en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge. Nå vil stortingsrepresentant Else-May Botten ha saken opp på nytt i partiet.

Les mer

Naturbrukelever besøkte Per og Ingvild

En bitende kald dag i midten av januar fikk naturbruk-elever fra Hvam videregående skole oppleve pelsdyrnæringen på nært hold hos Per Blilie og hans kollega Ingvild Skedsmo på Eina.

Les mer

Pelsdyrungdommen svarer

Pelsdyrnæringen er en naturlig del av moderne, norsk landbruk. Hver dag jobber pelsdyrbøndene våre med å ivareta dyrevelferden, samtidig som det stadig utvikles og forskes på nye forbedringer. Benjamin Fjellman fra Pelsdyrungdommen svarer Dagny Sand Haaberg på hennes innlegg om pelsdyrnæringen i Aftenposten i dag.

 

Les mer

Svekket økonomi på hovedmarkedene preget salget i 2015

Salget av sølvrevskinn møtte store utfordringer i 2015. Årsaken var først og fremst redusert etterspørsel fra Russland. Mink- og blårevskinn ble omsatt under til dels god etterspørsel, selv om svekket kinesisk økonomi resulterte i prisfall på de siste auksjonene. Norske pelsskinn for 435 millioner skiftet eier i 2015.

Les mer

Nesten dobler produksjonen av mink

I 20 år har Kjell Hodne på Klepp på Jæren drevet med minkproduksjon. I dag har han 2 000 tisper, men i løpet av vinteren tar han over nabogården med ytterligere 1 500 tisper. Med andre ord, nesten en dobling. – Politikerne vil se at næringen har en fremtid, sier Hodne i et intervju med Nationen i dag. Han har aldri vært redd for å satse på noe han virkelig har tro på. Se også video fra Nationen.

Les mer

MDG fikk ikke støtte i Næringskomiteen

Næringskomiteen mener forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å legge ned pelsdyrnæringen må ses i sammenheng med NOU-behandlingen i Stortinget neste høst. Det var dermed lite å hente for de grønne da komitéen ga sin innstilling til det private forslaget fra MDG om å avvikle næringen og samtidig forby import av pelsprodukter.

Les mer

Lite skader på mink og rev på Sunnmøre

Mattilsynet har sjekket 30 000 mink og rev på Sunnmøre. Bare 12 av disse hadde mindre skader. Et svært lavt tall i forhold til antall dyr, sier seniorinspektør Beate Lillebostad i Mattilsynet til NRK Møre og Romsdal.

Les mer

Mørepolitikere møtte rev og mink

-Pelsdyrnæringen er for viktig til å bli avviklet. Det var klar tale fra fire stortingspolitikere fra Møre etter besøket hos pelsdyroppdrettere i Ørsta, skriver NRK. Spesielt var det interessant å få høre tilbakemeldingene om pelsdyrholdet direkte fra Mattilsynet, mente de fire.

Les mer

Dømt til fengsel for pelstyveri

To menn fra Litauen er dømt til fengsel for tyveri av skinn i Ørsta på Sunnmøre. Retten sier skinnene åpenbart var tiltenkt salg i utlandet, men finner ikke bevist at de to tilhører en organisert kriminell gruppe, skriver Sunnmørsposten.

Les mer

Opplandsbønder på Stortinget

Pelsdyrbønder fra Oppland har besøkt fylkesbenken på Stortinget. Full aksept for at næringen er en del av det norske landbruket og en forsikring om at dyrevelferden blir tatt på alvor, var to av budskapene til politikerne.

Les mer

Gårdsbesøk i Øyslebø

Fylkestyret i Vest-Agder Bondelag var på gårdsbesøk hos pelsdyrbonde Leif Heddeland. – Det vart ein gild, spanande og ikkje minst lærerik føremiddag, skriver Bondelaget på sine nettsider.

Les mer

-Åpenhet er viktig

-Åpenhet! Det er nøkkelen til å snu opinionen til fordel for en bærekraftig pelsdyrnæring. Det sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) fra Rogaland i et intervju til Norsk Pelsdyrblad.

Les mer

Forventet korreksjon i skinnsalget

(Oslo, 22. september 2015) Stor usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi ga en forventet prisnedgang på skinnauksjonen i Helsinki. Salget av pels i de største markedene, Russland og Kina går ned, mens man ser en svak økning i salg av pels til konsumentene USA

Les mer

Velkommen til åpen pelsdyrgård

Søndag 23. august ble det arrangert åpen gård på tvers av hele Sandnes kommune. Blant bøndene som bidro var Lodve Haaland, som kunne ønske godt over 300 personer velkommen på minkgården sin.
Lørdag 5. og søndag 6. september ble det arrangert åpen pelsdyrgård over hele Norge. Du er velkommen på besøk hele året, men denne helgen fokuserte vi spesielt på besøk. Møt oss på Facebook.

Les mer

Pelsdyrhold fra en dyrleges perspektiv

Møt Odd Jorulv. Han er dyrlege og pelsdyrbonde. Odd Jorulv har jobbet som dyrlege i over 20 år. De siste 15 årene har han også drevet hjemgården, hvor de har mink. Her er hans betraktninger rundt pelsdyrholdet, fra en dyrleges perspektiv. Se filmen her.

Les mer

Pelsdyr – en del av norsk landbruk

Resolusjonen fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015 ligger på bondelagets nettside og sier dette om pelsdyrnæringen: «Pelsdyrnæringa bidrar til å opprettholde landbruk og bosetting i distriktene. Årsmøte i Norges Bondelag støtter en bærekraftig utvikling av næringa.»

Les mer

– Svært skuffet over resultatet

Staten og Norges Bondelag har i dag blitt enige om en jordbruksavtale der støtten til fraktutjevning i pelsdyrnæringen avvikles. Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Frakttilskuddet er et distriktstiltak som har hatt som hensikt å sikre spredt bosetning og næringsaktivitet i utkantene.

Les mer

Jordbruksforhandlingene 2015

Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er et slag mot distriktsbøndene.
– Vi er veldig skuffet over statens tilbud. Men dette er forhandlinger og vi har tillit til at de som forhandler på vegne av oss tar hensyn til våre krav, sier Bertran T. Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Les mer