Omsetning av viltskinn

Mårfangst er en viktig aktivitet for å øke bestanden av blant annet skogsfugl.

Oslo Skinnauksjoner hjelper deg å omsette skinnene. Vi tar også i mot rødrev og villmink.

 

Les mer

Pelsdyr har det bedre enn tidligere

Det har vært en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn i pelsdyrgårder, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport for dyrevelferd for 2016. Tilsynet mener oppfølgingen av pelsdyrgårdene gjennom flere år har hatt en effekt. Pelsdyr følges tettere opp enn andre dyrearter, og mer enn halvparten av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

Les mer

Yrende liv på skinnutstillingen

Pelsdyrbøndene har senket skuldrene, konkluderer fagbladet Bondevennen, etter å ha overvært den årlige skinnutstillingen i Rogaland. 22 pelsdyroppdrettere stilte ut skinn, tre av dem rev.

Les mer

Minkproduksjon og lønnsemd

Minkbonden har hatt det tøft dei siste to åra. Regjeringa har hatt næringa under lupa, og i samme perioden har produsentane opplevd fallande prisar på skinn, les vi i Bondevennen.

Les mer

– Behold avløsertilskuddet som i dag

Regjeringens forslag til endring i avløserordningen i landbruket når det gjelder ferie og fritid får motbør, og dagens gjeldende ordning må derfor beholdes. Det var Norges Pelsdyralslag klare anbefaling under  høringen på Stortinget i dag.

 

Les mer

En stor seier for norsk pelsdyrnæring

Stortinget behandlet pelsdyrnæringens fremtid tirsdag 10. januar og sikret videre drift for næringen med stemmetallene 58-44.

Dette er en stor seier for norsk pelsdyrnæring, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 

Les mer

Fant ingen feil i Nissedal

Mattilsynet har undersøkt alle sju minkgårdene i Telemark i løpet av de siste månedene, og alt var i den skjønneste orden i Nissedal, skriver Telemarksavisa.

Les mer

Handlingsplan i dyrevelferd 2013 – 2018

Norges Pelsdyralslag har utarbeidet en ny handlingsplan i dyrevelferd. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at pelsdyrenes velferd blir ivaretatt på en god måte. Den nye planen strekker seg fra 2013 til 2018,og inneholder både nye og eksisterende tiltak for å sikre dyrevelferden.

Les mer

Sterk faglig støtte til pelsdyrhold

Det er forunderlig at det er så vanskelig for Dyrevernalliansen, og deres likesinnede, å ta til seg realiteter og fakta om pelsdyrhold. Det skriver Sigbjørn Kirkebøen i en kronikk i Dagbladet.

Les mer

-Vi jobber videre for en næring i verdenstoppen

Pelsdyrnæringen har i dag fått flertall for videre drift fra næringskomiteen, men en bærekraftig utvikling er fortsatt krevende. – Dette har vært en krevende prosess for oss og våre bønder, og det vil også være krevende fremover. Likevel har vi nå fått til en innstilling som er levelig, og vi skal jobbe videre for en næring i verdenstoppen, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Les mer

-Krevende, men levelige forhold

-Næringskomiteen vil videreføre pelsdyrnæringen. Det er veldig positivt, men en bærekraftig utvikling er fortsatt krevende. Det sier styreleder Bertran Trane Skadsem etter at komiteen la fram sin innstilling til Stortinget i ettermiddag. Det viktigste er kanskje at det ikke kom et forbud mot gruppehold av mink, sier Skadsem.

Les mer

-Pelsdyrgårdene var noe helt annet enn vi trodde!

Saken er fra Facebook, den sto i Aftenposten Si ;D 28. november.
-Wow! Jeg har aldri lært så mye nytt på en dag, sier Benjamin om sitt første møte med en pelsdyrgård. I dag er han kommunikasjonsansvarlig i Pelsdyrungdommen.

 

Les mer

Når eplet faller langt fra stammen

Ellen Fauske skriver i en kronikk i Hamar Arbeiderblad «om pels, veganere og meg. Om å arve pels og å gå i demonstrasjonstog». Og om sine barn – når eplet faller langt fra stammen.

En artikkel vel verdt å lese!

Les mer

-Fortsatt gruppehold for mink

Norges Bondelag går inn for at det fortsatt skal være gruppehold for mink, men foreslår samtidig er nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen. Det kom frem under høringen i næringskomiteen på Stortinget torsdag.

 

Les mer

-Dette er et eksperiment

Pelsdyrbonde Geir Helland mener regjeringens forslag om to mink i hvert bur må kalles et dyreverneksperiment. – Det den vil forby nå var ønsket i 2011, sier Helland til Nationen.

 

Les mer

Hvem står opp for pelsdyrbonden?

Dessverre for pelsdyrbøndene er det mangel på politikere som står opp for næringa. I den grad vi kan snakke om politisk støtte til pelsdyrbønder, er den halvhjertet.

Det skriver Nationen i en kommentar.

Les mer

En bærekraftig framtid?

Vi er glade for at regjeringa går inn for fortsatt pelsdyrnæring i Norge. Likevel er vi bekymra for framtida, skriver pelsdyrbonden Oddvin Nøkland i et innlegg i Fædrelandsvennen.

 

Les mer

-Pelsdyrkampanjen er ren juks

Lederen i Næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, langer ut mot pelsdyrmotstanderne. Underskriftskampanjen er ren juks og gjør at det er mindre grunn til å lytte til organisasjonen, sier Pollestad til Nettavisen.

 

Les mer

Underskrifter fra utlandet

Dyrevernorganisasjonen NOAH skryter av at «folket har talt» og at de har fått inn nesten 143 00 underskrifter mot norsk pelsdyrhold. Nå viser det seg at en stor del av underskriftene kommer fra utlandet, skriver Nettavisen.

 

Les mer

Uaktuelt med investeringsstøtte

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke åpne for å gi investeringsstøtte til pelsdyrnæringa som kompensasjon for strengere reguleringer.

Beklagelig og trist, sier  leder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem til Nationen.

Les mer

Bondelagstøtte til næringen

-Det er rom for pelsdyrnæringen i Norge, og vi støtter en bærekraftig utvikling av næringen. Det sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

Les mer

Bondestøtte til pelsdyrnæringen

-Norsk pelsdyroppdrett er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange bønder. Pelsdyr spiller en viktig rolle for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier leder i bondelaget, Lars Petter Bartnes.

Les mer

Kunnskap og fakta når fram

– At over 70 prosent av norske bønder mener pelsdyrnæringen ikke skal forbys betyr at vi har nådd fram med mye kunnskap til profesjonelle dyreholdere, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl. Nationen skriver i dag at en av fem bønder mener pelsdyroppdrett bør forbys.

Les mer