Pelsdyrungdommen svarer

Pelsdyrnæringen er en naturlig del av moderne, norsk landbruk. Hver dag jobber pelsdyrbøndene våre med å ivareta dyrevelferden, samtidig som det stadig utvikles og forskes på nye forbedringer. Benjamin Fjellman fra Pelsdyrungdommen svarer Dagny Sand Haaberg på hennes innlegg om pelsdyrnæringen i Aftenposten i dag.

 

Les mer

Svekket økonomi på hovedmarkedene preget salget i 2015

Salget av sølvrevskinn møtte store utfordringer i 2015. Årsaken var først og fremst redusert etterspørsel fra Russland. Mink- og blårevskinn ble omsatt under til dels god etterspørsel, selv om svekket kinesisk økonomi resulterte i prisfall på de siste auksjonene. Norske pelsskinn for 435 millioner skiftet eier i 2015.

Les mer

Nesten dobler produksjonen av mink

I 20 år har Kjell Hodne på Klepp på Jæren drevet med minkproduksjon. I dag har han 2 000 tisper, men i løpet av vinteren tar han over nabogården med ytterligere 1 500 tisper. Med andre ord, nesten en dobling. – Politikerne vil se at næringen har en fremtid, sier Hodne i et intervju med Nationen i dag. Han har aldri vært redd for å satse på noe han virkelig har tro på. Se også video fra Nationen.

Les mer

MDG fikk ikke støtte i Næringskomiteen

Næringskomiteen mener forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å legge ned pelsdyrnæringen må ses i sammenheng med NOU-behandlingen i Stortinget neste høst. Det var dermed lite å hente for de grønne da komitéen ga sin innstilling til det private forslaget fra MDG om å avvikle næringen og samtidig forby import av pelsprodukter.

Les mer

Lite skader på mink og rev på Sunnmøre

Mattilsynet har sjekket 30 000 mink og rev på Sunnmøre. Bare 12 av disse hadde mindre skader. Et svært lavt tall i forhold til antall dyr, sier seniorinspektør Beate Lillebostad i Mattilsynet til NRK Møre og Romsdal.

Les mer

Mørepolitikere møtte rev og mink

-Pelsdyrnæringen er for viktig til å bli avviklet. Det var klar tale fra fire stortingspolitikere fra Møre etter besøket hos pelsdyroppdrettere i Ørsta, skriver NRK. Spesielt var det interessant å få høre tilbakemeldingene om pelsdyrholdet direkte fra Mattilsynet, mente de fire.

Les mer

Dømt til fengsel for pelstyveri

To menn fra Litauen er dømt til fengsel for tyveri av skinn i Ørsta på Sunnmøre. Retten sier skinnene åpenbart var tiltenkt salg i utlandet, men finner ikke bevist at de to tilhører en organisert kriminell gruppe, skriver Sunnmørsposten.

Les mer

Opplandsbønder på Stortinget

Pelsdyrbønder fra Oppland har besøkt fylkesbenken på Stortinget. Full aksept for at næringen er en del av det norske landbruket og en forsikring om at dyrevelferden blir tatt på alvor, var to av budskapene til politikerne.

Les mer

Gårdsbesøk i Øyslebø

Fylkestyret i Vest-Agder Bondelag var på gårdsbesøk hos pelsdyrbonde Leif Heddeland. – Det vart ein gild, spanande og ikkje minst lærerik føremiddag, skriver Bondelaget på sine nettsider.

Les mer

-Åpenhet er viktig

-Åpenhet! Det er nøkkelen til å snu opinionen til fordel for en bærekraftig pelsdyrnæring. Det sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) fra Rogaland i et intervju til Norsk Pelsdyrblad.

Les mer

Forventet korreksjon i skinnsalget

(Oslo, 22. september 2015) Stor usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi ga en forventet prisnedgang på skinnauksjonen i Helsinki. Salget av pels i de største markedene, Russland og Kina går ned, mens man ser en svak økning i salg av pels til konsumentene USA

Les mer

Velkommen til åpen pelsdyrgård

Søndag 23. august ble det arrangert åpen gård på tvers av hele Sandnes kommune. Blant bøndene som bidro var Lodve Haaland, som kunne ønske godt over 300 personer velkommen på minkgården sin.
Lørdag 5. og søndag 6. september ble det arrangert åpen pelsdyrgård over hele Norge. Du er velkommen på besøk hele året, men denne helgen fokuserte vi spesielt på besøk. Møt oss på Facebook.

Les mer

Pelsdyrhold fra en dyrleges perspektiv

Møt Odd Jorulv. Han er dyrlege og pelsdyrbonde. Odd Jorulv har jobbet som dyrlege i over 20 år. De siste 15 årene har han også drevet hjemgården, hvor de har mink. Her er hans betraktninger rundt pelsdyrholdet, fra en dyrleges perspektiv. Se filmen her.

Les mer

Pelsdyr – en del av norsk landbruk

Resolusjonen fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015 ligger på bondelagets nettside og sier dette om pelsdyrnæringen: «Pelsdyrnæringa bidrar til å opprettholde landbruk og bosetting i distriktene. Årsmøte i Norges Bondelag støtter en bærekraftig utvikling av næringa.»

Les mer

– Svært skuffet over resultatet

Staten og Norges Bondelag har i dag blitt enige om en jordbruksavtale der støtten til fraktutjevning i pelsdyrnæringen avvikles. Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Frakttilskuddet er et distriktstiltak som har hatt som hensikt å sikre spredt bosetning og næringsaktivitet i utkantene.

Les mer

Jordbruksforhandlingene 2015

Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er et slag mot distriktsbøndene.
– Vi er veldig skuffet over statens tilbud. Men dette er forhandlinger og vi har tillit til at de som forhandler på vegne av oss tar hensyn til våre krav, sier Bertran T. Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Les mer

Bachelor om aktivitetsobjekt til mink

Hilde Hegnes ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad, valgte å skrive om aktivitetsobjekt til mink i sin Bacheloroppgave. Forskningsoppgaven endte opp som den beste oppgaven i agronomi ved høgskolen i 2014.

Les mer

100 årsverk på Oppdal

Oppdalingen har i dag et større oppslag om pelsdyrnæringen på Oppdal. Næringen utgjør nesten 100 årsverk og en nedleggelse vil være katastrofal for kommunen. Fra 2015 produseres alt fôr i Midt-Norsk Fôr AS på Oppdal. Se vedlegg for hele saken.

Les mer

NRK får kritikk for pelsdyr-dokumentar

Kringkastingsrådet møttes i formiddag for å diskutere den omstridte dokumentaren «Pels».  Kringkastingsrådet ga sterk kritikk til NRK for kringkastingen av programmet, og mente den var ensidig og udokumentert. Norges Pelsdyralslag er svært tilfreds med at et stort flertall sluttet opp om kritikken av NRK og Brennpunkt-redaksjonen. Du kan følge opptaket fra møtet her.

Les mer

Piraya fortsetter sin kampanje mot pelsdyrnæringen

Piraya, produksjonsselskapet som står bak den kontroversielle filmen «Pels», hadde like før jul et innlegg om pelsdyrhold i Stavanger Aftenblad. Bjarte Tveit og Torstein Grude kommer i innlegget med grove anklager om at Norges Pelsdyralslag farer med løgn. Vårt svar er på trykk i Stavanger Aftenblad den 7. januar. Du kan lese svaret her.

Les mer

Pelsdyrutvalget positive til bærekraftig utvikling

Pelsdyrutvalget har brukt over ett år for å gå grundig gjennom fakta om pelsdyrnæringen i Norge og internasjonalt. Pelsdyrnæringen er fornøyd med at utvalget konkluderer for en bærekraftig utvikling. Les og last ned rapporten her.

Les mer