Pelsdyr i Norge

Etterspørselen etter pels på verdensmarkedet er stor, og har vært det i mange hundre år. Tidligere fikk man tilgang på skinn utelukkende gjennom jakt og fangst. For å sikre mer stabil tilgang på gode skinn, startet man med oppdrett av visse pelsdyrslag for litt over hundre år siden.

Les mer

Rev

Reven tilhører hundefamilien. Innenfor denne familien finnes det tre slekter: Hunder, mårhunder og rever (Vulpes). I den sistnevnte slekten finner vi de to artene som holdes som husdyr i Norge, sølvrevtypene (vulpes vulpes) og blårevtypene (vulpes lagopus).

Les mer

Mink (mustela vison)

Mink tilhører mårfamilien, og har mye til felles med arter som ilder og mår. Det er minken som har vært, og fortsatt er, av størst betydning i verdens skinnproduksjon. Den minken som finnes i oppdrett er opprinnelig fra Nord-Amerika (USA/Canada) og ble importert til Norge første gang i 1927.

Les mer