Året i pelsdyrgården

Et år i pelsdyrgården. Mange lurer på hvordan pelsdyrnæringen arbeider, og hvordan et år i pelsdyrgården arter seg. Hvert år følger en syklus som starter med parring og valping, og som avsluttes med pelsing. Underveis sørger pelsdyrbonden for at dyrene får nok stell, lek og mat.

Les mer