Dyrevernalliansen varsler tilstedeværelse

24.august, 2012

Åpen gård - 9 steder i landet søndag 26. august

I forbindelse med at det skal arrangeres Åpen pelsdyrgård på ni ulike steder i landet søndag 26. august, har dyrevernalliansen uttalt at de ønsker at dyreaktivistene skal møte fram på gårdene.

Vi bør også være forberedt på at de kan møte fram på gårder som ikke arrangerer åpen pelsdyrgård denne dagen.

Dyrevernalliansen ber alle sine støttespillere og aktivistene om å oppføre seg skikkelig, men samtidig å framstå som kritiske.

Det er grunn til å tro at de skal konsentrere seg om gårdene som arrangerer åpen pelsdyrgård, men vi ber likevel alle om å være ekstra påpasselige denne helgen. Husk å låse, hold øye med gården, sikre deg at syke og skadde dyr blir håndtert og ta gjerne en ekstra runde eller to i dyrehusene.

Her kan du lese saken som ligger på Dyrevernalliansens sin side