Dømt til fengsel for pelstyveri

12.juni, 2014

En 38 år gammel polakk er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt tyveri fra en pelsdyrgård i Hallingdal. Det var andre gang saken var oppe i Hallingdal tingrett.

Ved forrige gangs behandling i tingretten ble mannen dømt for grovt skadeverk, men dette ble endret til grovt tyveri da saken kom opp igjen i begynnelsen av juni.  Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 10 måneder, og det er oppsiktsvekkende at retten, administrert av sorenskriver i Kongsberg, Stein Husby, endrer tiltalen fra påtalemyndigheten fra grovt skadeverk til grovt tyveri.

301 reveskinn ble stjålet fra pelsdyrgården en januardag i 2012, og skinnene representerte en verdi på om lag 450 000 kroner.

Tiltalte ble dømt på bakgrunn av DNA-spor på en pappeske og en sigarettsneip som ble funnet. Polakken sa i retten han var sammen med en litauer ved navn Igor. 38-åringen hevdet han var dyreverner og ville slippe ut dyrene, men dette hadde retten ingen tiltro til. Retten trodde heller ikke på mannens forklaring om at skinnene var kastet i en container og helt maling over og sier hans forklaring savner enhver troverdighet.

Tvert i mot sier retten at tyveriet fremstår som velorganisert kriminalitet både med hensyn til langsiktige forberedelser og til selve gjennomføringen. Skinnene er ikke kommet til rette.

Samme natt som tyveriet skjedde var det tilsvarende innbrudd i en pelsdyrfarm i Hemsedal, der det ble sikret hjulspor med samme dekkdimensjon og mønster som ble brukt av tiltaltes kjøretøy. Andre spor enn dette ble ikke påvist, og dette tyveriet er ikke oppklart.

38-åringen ble også dømt til å betale en erstatning til Gjensidige forsikring på 434 000 kroner for verdien av skinnene, i tillegg til 10 000 kroner i saksomkostninger.