Domestisering, hva er det?

08.januar, 2014

Domestisering er den prosessen som skjer når en populasjon av dyr blir tilpasset til mennesker og det oppstallingsmiljøet menneskene tilbyr, både gjennom genetiske endringer over generasjoner og miljøpåvirkninger som enkeltindividet erfarer innen hver generasjon.

Å si at dyr er domestisert medfører at det har skjedd tilpasninger både til oppstallingsmiljø og til mennesker gjennom endringer i dyrets terskel for å reagere negativt på ulike påvirkninger i miljøet. I alt dyrehold har det vært og er fremdeles en pågående seleksjon for tilpasning til oppstallingsmiljø ved å ta ut dyr som ikke reproduserer eller som på andre måter viser tegn til å ikke takle miljøet.

En effektiv måte å øke pelsdyras domestiseringsgrad ytterligere er å vektlegge lynne i avlsarbeidet. Dette gir dyr som lettere tilpasser seg håndtering og menneske kontakt, og på den måten får en bedre velferd.

Link til EFBA-video