Nesten dobler produksjonen av mink

04.januar, 2016

I 20 år har Kjell Hodne på Klepp på Jæren drevet med minkproduksjon. I dag har han 2 000 tisper, men i løpet av vinteren tar han over nabogården med ytterligere 1 500 tisper. Med andre ord, nesten en dobling. – Politikerne vil se at næringen har en fremtid, sier Hodne i et intervju med Nationen i dag. Han har aldri vært redd for å satse på noe han virkelig har tro på. Se også video fra Nationen.

mink produksjon hos Kjell Hodne

Kjell Hodne (51) fra Klepp på Jæren utvider fra 2000 til 3500 mink tisper tross usikre rammevilkår både politisk og økonomisk.

Nationen i dag: Satsar på minkar trass uavklart framtid