Distriktskommuner støtter pelsdyr næringen

08.januar, 2014

I Oppdal får pelsdyr næringen tverrpolitisk støtte, og flere distriktskommuner slutter seg til et nytt opprop. Det skriver Nationen i dag.

Ap-styrte Oppdal kommune i Sør-Trøndelag går sterkt imot forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen, og et opprop til støtte for videreføring av næringen fikk tverrpolitisk støtte i kommunestyret.

I oppropet står det blant annet: “Kommunestyret ser med stor bekymring på den ensidige negative fokuseringen som gjentatte ganger er satt på norsk pelsdyrnæring hvor faktiske kontrollrapporter og resultater ikke blir hensynstatt. Kommunestyret vil med dette uttrykke håp om at regjeringen ser den store betydningen pelsdyrnæringen har for distriktene i Norge”.

Oppropet får støtte fra blant annet Hjelmeland kommune i Ryfylke. Nylig avgått ordfører Bjørn Langeland (Sp) sier til avisen at motstanderne er så mektige at alle som støtter pelsdyrnæringen må reise oss å kjempe imot.

Oppropet får også støtte fra Rindal-ordfører Ola T Heggem, som inntil nylig var statssekretær i Landbruksdepartementet. Heggem sier at næringen har tatt solid tak og innført selvjustis.