Brudd i landbruksoppgjøret

13.mai, 2014

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt tirsdag ettermiddag jordbruksforhandlingene med staten.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt tirsdag ettermiddag jordbruksforhandlingene med staten.

Uenighet om hvordan man driver bærekraftig og klimasmart er blant sakene som
fører til bruddet, skriver Aftenposten.

Årets svært politiserte landbruksoppgjør rakk ikke å bli annet enn en spinkel spire før bondeorganisasjonene nå bryter forhandlingene med Landbruks- og matdepartementet.

Spørsmål om hvilken betydning norske ressurser, som korn og beiteressurser skal ha i et fremtidig landbruk i hele landet, ble for vanskelig å komme til enighet om.

Bruddet er et uttrykk for at norsk landbruk vil være bærekraftig, også for kommende generasjoner, mente Norsk bondelag og Bonde- og småbrukarlaget.