Bondelagstøtte til næringen

05.november, 2016

-Det er rom for pelsdyrnæringen i Norge, og vi støtter en bærekraftig utvikling av næringen. Det sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/stotter-barekraftig-utvikling-av-pelsdyrnaringa-article85233-3805.html