Bertran T. Skadsem gjenvalgt

05.juni, 2015

blogg

Bertran Trane Skadsem ble på årsmøtet gjenvalgt som leder i Norges Pelsdyralslag.

Portrett Bertran

Gjenvalgt ble også nestleder Henning Dalbakk. Ole Nese fra Våle er valgt inn som nytt styremedlem for to år. Nese representerer Sør Pelsdyralslag. Han erstatter Trond Sørum som gir seg etter seks år i styret. Bjørnar Berg fikk fornyet tillit for to nye år, mens Monica S. Friheim ikke var på valg.

Les mer om årsmøtet i Nationen i dag