Behov for ny europeisk dyrevelferdslov

08.januar, 2014

Europaparlamentet har vedtatt en evalueringsrapport om europeisk Handlingsplan for dyrevelferd 2006-2010. Rapporten konkluderer med at der er behov for en ny dyrevelferdstrategi, ny dyrevelferdslov og et europeisk nettverk for dyrevelferd.

Les mer på regjeringen.no