Bachelor om aktivitetsobjekt til mink

24.februar, 2015

blogg

Hilde Hegnes ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad, valgte å skrive om aktivitetsobjekt til mink i sin Bacheloroppgave. Forskningsoppgaven endte opp som den beste oppgaven i agronomi ved høgskolen i 2014.

Last ned hele Bacheloroppgaven til Hilde Hegnes          Hilde Hegnes

Hun visste ingen ting om pelsdyr, men valgte å skrive om ulike aktivitetsobjekter hos mink da hun skulle velge tema for sin Bachelor. Hilde Hegnes ville ta opp et tema som ikke handlet om storfe, gris eller sau. Og hun valgte riktig.

Hilde Hegnes kommer fra Sunndalsøra og er student ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad. Hun visste fint lite om landbruk da hun begynte på høgskolen, og enda mindre om pelsdyrhold. Likevel fikk hun lyst til å vite mer om næringen, og sammen med en venn var hun på et rekrutteringsmøte Norges Pelsdyralslag arrangerte i Ringsaker. – Det eneste jeg hadde hørt om pelsdyr var at de ikke hadde det bra. Men jeg kan ikke ha motforestillinger mot noe jeg ikke vet noe om, sier Hilde.

Dermed bar det hjem for å finne litteratur om forskning på pelsdyr, og spesielt på mink. Sammen med mentor og veileder Morten Tofasrud endte de opp med en forskningsoppgave med tittelen «Ulike aktivitetsobjekter hos mink».

-Å finne en egnet pelsdyrgård var ikke så vanskelig. Trond Sørum stilte velvillig opp og hjalp meg gjennom forsøkene. Og jeg forsto raskt at bildet som er skapt i media er helt feil. Jeg kjente meg rett og slett ikke igjen og har fått et helt annet inntrykk av hvordan næringen er. Fra å være «litt» i mot i starten er jeg nå nøytral.

Hilde Hegnes likte å jobbe med minken. – De var langt roligere enn jeg hadde fått inntrykk av gjennom reportasjer i både fjernsyn og aviser. De er nysgjerrige, og jeg fikk gjort forskningsoppgaven akkurat som jeg hadde tenkt, sier Hilde.

Målet for studiet var å finne ut om kjøttbein påvirker pelsgnag hos minktisper i måneden før paring. I forsøket ble det sett på om tilgang på kjøttbein i tillegg til, eller i stedet for, vanlig aktivitetsobjekt reduserer pelsgnag hos minktispene i denne perioden. En gruppe hadde kun kjøttbein, en annen gruppe hadde både kjøttbein og et annet «vanlig» aktivitetsobjekt, mens en tredje gruppe hadde kun et vanlig aktivitetsobjekt, i dette tilfellet et plastrør.

Hilde har hatt en bratt læringskurve, men fikk lønn for strevet. Les bare hva juryen, bestående av assisterende landbruksdirektør i Hedmark, Joar Brukvangen, fylkesleder i Norges Bondelag, Einar Myki og instituttleder for jordbruksfag på Blæstad, Fred Håkon Johnsen, sier i sin dom:

«Denne oppgaven tar tak i et viktig problem for en særlig utsatt produksjon innenfor norsk landbruk. Det gjøres tydelig rede for eksisterende kunnskap på området, i stor grad med referanser til vitenskapelige artikler. I tillegg gjennomfører kandidaten et eget forsøk. Resultatene av forsøket er testet statistisk og presentert klart og ryddig i oppgaven. Særlig imponerende er diskusjonskapittelet som inneholder gode forslag til hvordan en større undersøkelse på samme problemstilling kan legges opp. Diskusjonskapittelet inneholder dessuten en kritisk gjennomgang av egne resultater som vitner om en kandidat i sitt bachelorstudium allerede har tilegnet seg vitenskapelig tenkemåte».

Hilde Hegnes sin oppgave ble kåret til beste bacheloroppgave i agronomi, og fikk for det et kvalitetsstipend på ikke mindre enn 25 000 kroner.

-Det er ingen tvil om at Hilde har gjort en flott oppgave, sier Trond Sørum, som stilte minkgården til disposisjon for forsøket. Ekstra spennende er det at hun valgte pelsdyr som tema, og det er en anerkjennelse også for næringen som sådan, sier Sørum.

Hilde Hegnes har nå tatt fatt på sin Masteroppgave, men den skal ikke handle om pelsdyr spesielt. «Bærekraftig landbruk» er tittelen på den oppgaven, og her vil hun ta for seg landbruket i et litt videre spekter enn bare å omhandle pelsdyr.