Avviste invitasjon om tilbakemelding

23.mai, 2018

I sluttprotokollen fra årets jordbruksforhandlinger heter det at jordbrukets forhandlingsutvalg avviste invitasjonen fra Staten om å komme med en tilbakemelding  om tiltak for omstilling i pelsdyrholdet.

I et eget punkt som omhandler pelsdyr står det:

I Jeløya-plattformen heter det at Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og det legges opp til at eksisterende næringsaktører per 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon. Videre heter det at "Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019".

Staten inviterte under forhandlingene jordbruket til å komme med tilbakemelding om tiltak for omstilling i pelsdyrholdet. Jordbrukets forhandlingsutvalg avviste dette på formelt grunnlag.