Avfall blir verdier

08.juli, 2014

blogg

Opptil 50 prosent av et slakt er biprodukter, og innmat står ikke lenger høyt på menyen hos folk flest. Årlig blir om lag 55 tusen tonn norske biprodukter fra slakte- og fiskeindustrien omgjort til fôr for rev og mink. Omtrent samme mengde fôr blir eksportert til utenlandsk pelsdyroppdrett.

Avfall kommer til nytte: Norsk rev og mink spiser kortreist norsk mat. Mye av dette er et avfall fra fiske- og kjøttindustrien som ellers ville måtte destrueres som problemavfall. På denne måten gir pelsdyrdrift økt lønnsomhet i slakteri- og fiskeindustrien.

I Norge har vi 4 fôrkjøkken som lager fôr av avfall fra slakt, som alle er oppdrettereide:

  • Hedmark: Hamar
  • Rogaland: Sirevåg
  • Østfold: Rakkestad
  • Sør-Trøndelag: Oppdal
avfall