Auksjoner

08.januar, 2014

Pelsauksjoner holdes i Helsingfors, København, St. Petersburg, Seattle og Toronto

Det holdes flere årlige pelsauksjoner i Helsingfors, København, St. Petersburg, Seattle og Toronto.

Norges Pelsdyralslag samarbeider om salg og sortering med Kopenhagen Fur i København.

I tillegg til skinn produsert på gårdene omsettes det norske viltskinn av mår, rødrev og mink.