Årets jordbruksforhandlinger 

08.januar, 2014

Bondelaget og Småbrukerlaget ble  15. mai enige med Staten om ny jordbruksavtale. Norges Pelsdyralslag var spesielt interessert i frakttilskudd til pelsdyrfôr, og bondeorganisasjonenes krav var uendret i forhold til kravet for de foregående år.

Statens tilbud ble framlagt 7. mai, og i likhet med tidligere år, var også tilbudet uendret i forhold til de foregående år.