Året i pelsdyrgården

08.januar, 2014

Et år i pelsdyrgården. Mange lurer på hvordan pelsdyrnæringen arbeider, og hvordan et år i pelsdyrgården arter seg. Hvert år følger en syklus som starter med parring og valping, og som avsluttes med pelsing. Underveis sørger pelsdyrbonden for at dyrene får nok stell, lek og mat.

Pelsdyrgården er et spennende sted å være gjennom hele året. Hvordan de ulike fasene av oppdrett, foring, pleie og til slutt pelsing foregår, og ikke minst - hvordan de bør foregå - er emner i denne filmen.

De første sølvrevene ble eksportert fra Norge til Danmark i 1928. I dag er dansk pelsdyrnæring en stor og viktig del av det danske landbruket. Våre kolleger i Danmark har en film som forklarer året i pelsdyrgården på en god måte og informerer om næringen globalt og i Danmark.

Pelsdyrnæringen i Norge samarbeider tett med våre danske kolleger, så det du ser på filmen er forholdsvis likt hva du vil forvente å møte hvis du besøker en norsk pelsdyrgård.