Arbeiderpartiet på ville veier

08.januar, 2014

-  Helga Pedersen kaster ut påstander og beskyldninger mot pelsdyrnæringen. Det er grovt. Det er fornærmende og det hun sier, er ikke sant, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag      Bertran Trane  Skadsem.

I dag er Arbeiderpartiets flertall i programkomiteen på ville veier
Programkomiteens flertall går inn for en avvikling av pelsdyrnæringen.

- Pelsdyrnæringen i Norge er pekt ut som en versting hva dyrevelferd angår. Mattilsynet har uttalt at det er
   helt feil å utpeke denne næringen som en versting. Det har Mattilsynet helt rett i, sier styreleder i NPA        
   Bertran Trane Skadsem.

- Fra tid til annen avdekkes det dårlig dyrehold i Norge – både blant husdyr og kjæledyr.
  Vi kan ikke akseptere at Pelsdyrnæringen skal ofres for å tilfredsstille enkeltes behov for å fremstå som
  handlekraftige, sier styreleder Bertran Trane Skadsem.

- Arbeiderpartiet har historisk gått i front for at kunnskap skal løfte Norge som nasjon. Det har vært et
  vellykket prosjekt vårt samfunn og vi som lever her, nyter godt av. I denne saken velger flertallet i
  Arbeiderpartiets programkomite å se bort i fra kunnskap og fakta. De har valgt å basere sitt standpunkt på
  følelser, forestillinger og feil, sier styrelederen.

- Vi kjenner oss ikke igjen i fremstillingene våre motstandere tegner av oss. Vi aksepterer ikke å bli 
  fremstilt feilaktig. Det er simpelthen ikke til å leve med, mener styrelederen i NPA.