Aktivister dømt til betinget fengsel for innbrudd på pelsdyrgård

02.mars, 2016

Fire aktivister fra aktivistgrupperingen Nettverk for dyrs frihet er dømt til 30 dagers betinget fengsel i Jæren tingrett for innbrudd på en pelsdyrgård i Figgjo i august 2013.
– Innbrudd på nattestid påfører dyrene potensielt stor risiko og fare. Vi er glade for at retten har sett dette og at det ikke er tillatt å begå lovbrudd selv om man er uenige i en sak, uttaler Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Retten sier eksplisitt at man ikke kan begå innbrudd fordi man er uenige i en sak. Jæren tingrettVilkår for nødrett er ikke oppfylt og pelsdyrnæringen har rett til beskyttelse mot ulovlig aktivisme. Dersom de tiltalte avdekket alvorlige forhold ved sitt besøk hos pelsdyrbonden, hadde de et reelt handlingsalternativ ved å varsle politi og mattilsyn direkte.

Det er Mattilsynet og øvrige myndigheter som har ansvar for å føre tilsyn med dyrene i landbruksnæringen. Mattilsynet har ansvar for å sikre at regler og lover blir fulgt, og at dyrevelferden ivaretas i pelsdyrnæringen. 75 prosent av tilsynene er uanmeldte.
- Bønder skal slippe å utsettes for innbrudd av aktivister, og retten slår fast at aktivistene rett og slett ikke var berettiget til å bryte seg inn. Skulle man bekymre seg for om det står dårlig til på en gård, skal man kontakte Mattilsynet eller politiet som skal følge det opp, sier Wormdahl.
Nettverk for dyrs frihet oppgir at de har tatt seg inn på 200 gårder de siste årene.
- Vi håper aktivistene respekterer domstolen og dens beslutning. Innbrudd på gårder kan utsette dyrene for stor og alvorlig fare, og er en stor belastning for bønder og dyr, sier Wormdahl.

NRK/Rogaland

Les også Stavanger Aftenblad i dag