Gode skinnpriser og ny optimisme for pelsdyroppdrettere i Norge

08.januar, 2014

Fallende produksjon på verdensmarkedet og sprengkulde på hele den nordlige halvkule gir gode skinnpriser og ny optimisme for pelsdyroppdrettere i Norge. Under den siste auksjonen i Helsingfors like før jul, som samlet nesten 400 kjøpere, ble det notert en prisøkning på alle typer skinn. Størst  var stigningen på mink, men også på rev var det en betydelig prisoppgang.

Etter noen år med lave priser på blårevskinn ser det nå ut til at økt konkurranse og større interesse for skinntypen, er i ferd med å bringe lønnsomheten tilbake. Norsk sølvrev er kjent for å være verdens beste, og det forventes god etterspørsel i tiden fremover.

Interessen for fargerike minktyper ser ut til å være på vei opp, men fortsatt er det sort som dominerer. Korte, lette plagg av reveskinn er en av vinterens store hit i pelsmoten.

Ikke siden 1994 har verdensproduksjonen av revskinn vært så liten som nå, og dette har, sammen med økt etterspørsel, resultert i en sterk prisstigning. Ikke minst merkes det i Kina, hvor den økonomiske veksten fører til at salget av pelsprodukter har skutt i været.

Høye energipriser vil trolig bidra til økonomisk vekst også i Russland, noe som vil bety en ytterligere styrking av pelsmarkedet.

Under auksjonen i Helsingfors var prisstigningen på rev i snitt på mellom 15 og 20 prosent sammenlignet med den forrige auksjonen i september i fjor. Størst var prisøkningen for blårev og de beste skinnene oppnådde en pris på  nærmere 900 kroner. Gjennomsnittsprisen for sølvrev lå på i underkant av 700 kroner, men også her lå prisen for de beste på om lag 900 kroner.

Det var imidlertid prisen på minkskinn som hadde den største prisoppgangen. Ledet an av kinesiske kunder ble så godt som hele utbudet revet vekk til priser som lå minst 30 prosent over septemberauksjonen. Gjennomsnittsprisen for norske minkskinn passerte 300 kroner, noe som er 50 prosent over snittet for fjoråret.