Over 100 åpne pelsdyrgårder i helgen

16.oktober, 2014

blogg

Helgen 18. og 19. oktober holder over 100 pelsdyrgårder åpent for alle som er nysgjerrige på husdyrholdet. Pelsdyrnæringen lanserer også fem løfter for en bærekraftig fremtid.

Norske pelsdyrbønder har lenge jobbet med økt åpenhet i næringen. Det siste året har både politikere og motstandere av næringen vært på besøk, men tilbudet er fortsatt lite kjent for mange. Denne helgen arrangerer pelsdyrbøndene derfor åpne gårder over hele landet. Alle har mulighet til å bli med inn på besøk.

– Denne helgen gjør vi en ekstra innsats for å skape oppmerksomhet rundt muligheten til å besøke en pelsdyrgård. Over 100 gårder over hele landet deltar med arrangementer i ulike størrelser. Vi ønsker at alle skal vite at de når som helst kan ta kontakt for å komme på besøk, forteller Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Norges Pelsdyralslag, som er næringsorganisasjonen for norske pelsdyrbønder, har nylig innført besøkstelefoner i alle åtte regioner. Dersom man ikke har mulighet til å besøke en pelsdyrgård denne helgen, kan man ta kontakt med sin region for å avtale besøk ved en passende anledning.

– Om det er en annen gård du gjerne skulle besøkt – bare spør, så avtaler vi et tidspunkt som passer for besøk, uttaler Wormdahl.

Pelsdyrnæringen oppfordrer så mange som mulig til å ta turen, og begivenheten annonseres bredt i landets aviser. Samtidig benytter pelsdyrnæringen anledningen til for å lansere fem løfter. Disse løftene representerer verdiene som norske pelsdyrbønder skal jobbe etter:

  • Vi setter dyrenes velferd først
  • Vi er åpne for alle som ønsker å vite mer om pelsdyrnæringen
  • Vi øker kunnskapsnivået i og om pelsdyrnæringen
  • Vi løfter pelsdyrnæringens etiske standard internasjonalt
  • Vi bidrar med bærekraftige arbeidsplasser i hele Norge

 

VI SETTER DYRENES VELFERD FØRST

Dyrene våre skal ha det bra. Derfor jobber vi hver dag med å ivareta god dyrevelferd. I likhet med annet husdyrhold sikrer vi en kontinuerlig utvikling av dyrevelferden i tråd med endringene i samfunnets krav og forventninger til moderne husdyrhold og driftsformer.

 

VI ER ÅPNE FOR ALLE SOM ØNSKER Å VITE MER OM PELSDYRNÆRINGEN

Vi er stolte av næringen vår og ønsker at flere skal få innsikt i hvordan vårt husdyrhold er. Vi er opptatt av å formidle kunnskap om pelsdyrholdet og dyrevelferden, blant annet gjennom «Åpen pelsdyrgård».

 

VI ØKER KUNNSKAPSNIVÅET I OG OM PELSDYRNÆRINGEN

Kunnskap om godt dyrehold er avgjørende for at vi, veterinærene og Mattilsynet skal gjøre en best mulig jobb. Derfor tar vi i bruk ny forskning for å modernisere husdyrholdet. Vi bidrar vi til at forskningen øker kunnskapsnivået på blant annet avl, lynne og dyrenes oppstallingsmiljø. I tillegg jobber vi for å få mer plass til pelsdyrhold i husdyrrelaterte utdanninger.

 

VI LØFTER NÆRINGENS ETISKE STANDARD INTERNASJONALT

Næringens egne handlingsplaner for dyrevelferd har bidratt til utviklingen av en profesjonell næring som har dyrevelferd høyt på dagsorden. Vår egen sertifiseringsordning, FarmSert, inkludert Helsetjenesten for pelsdyr, gir konkrete velferds- og helsemessige resultater. I det europeiske dyrevelferdsarbeidet Welfur er Norge et foregangsland innen pelsdyrhold.

 

VI BIDRAR MED BÆREKRAFTIGE ARBEIDSPLASSER I HELE NORGE

Pelsdyrnæringen konkurrerer på et fritt verdensmarked og bidrar med eksportinntekter. Dette styrker det norske landbruket og gir oss flere ben å stå på. Samtidig bidrar pelsdyrgården til et bærekraftig landbruk på steder med få andre muligheter. Avfall fra slakterier og fiskeoppdrett blir til fôr for pelsdyrene, som i neste omgang skaper et biologisk nedbrytbart produkt med lang levetid.

 

 

 

Guri Wormdahl

Informasjonssjef

Norges Pelsdyralslag

+ 47 934 34 200

 

Sentralbord:      +47 47 80 72 00

Postadresse:      PB. 175 Økern, 0509 Oslo

Besøksadresse:  Økern torgvei 13, 0580 Oslo

http://www.facebook.com/ibhauge#!/pages/Norges-Pelsdyralslag/224030604332260

www.norpels.no