Pelsdyrforskriften med endringer

Pelsdyrforskriften i endring: Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift  om hold av pelsdyr.

Les mer

Omsetning av viltskinn

Mårfangst er en viktig aktivitet for å øke bestanden av blant annet skogsfugl.

Oslo Skinnauksjoner hjelper deg å omsette skinnene. Vi tar også i mot rødrev og villmink.

 

Les mer

Pelsdyr har det bedre enn tidligere

Det har vært en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn i pelsdyrgårder, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport for dyrevelferd for 2016. Tilsynet mener oppfølgingen av pelsdyrgårdene gjennom flere år har hatt en effekt. Pelsdyr følges tettere opp enn andre dyrearter, og mer enn halvparten av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

Les mer

Yrende liv på skinnutstillingen

Pelsdyrbøndene har senket skuldrene, konkluderer fagbladet Bondevennen, etter å ha overvært den årlige skinnutstillingen i Rogaland. 22 pelsdyroppdrettere stilte ut skinn, tre av dem rev.

Les mer
Se alle artiklene