Regjeringens kompensasjonsforslag

Aldri før har det blitt laget lover som har som eneste formål å forby én enkelt, lønnsom, eksportnæring. I linkene under kan du lese om de dramatiske konsekvensene forslagene vil bety, for bondefamiliene som er rammet av regjeringens politikk.

 

Les mer
Se alle artiklene