– Behold avløsertilskuddet som i dag

Regjeringens forslag til endring i avløserordningen i landbruket når det gjelder ferie og fritid får motbør, og dagens gjeldende ordning må derfor beholdes. Det var Norges Pelsdyralslag klare anbefaling under  høringen på Stortinget i dag.

 

Les mer
Leiar Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag er blant mange pelsdyrbønder som utvidar produksjonen i desse dagar. Prisane på minkskinn er dobla dei siste to-tre åra og på blårev er det ei tredobling. Det gjer at eksportinntektene som næringa skaffer vil nærme seg ein halv milliard kroner i år, anslår pelsdyrtoppen. Trane Skadsem byggjer sjølv ut pelsdyrfarmen sin på Skas i Klepp kommune på Jæren for opp mot ein million kroner, noko som gir rom for 2000 fleire minkar og 10 prosent auke i skinnproduksjonen (1000 fleire skinn i året). *** Local Caption *** pelsdyr, oppdrett, mink, pels, skinn, minkavl, pelsdyravl, landbruk, husdyr, eksport, pelsdyrnæring, pelsnæringa, minkoppdrett, minkfarm, bygg, byggjer, bygger, satsar, satser, investerer, dyrevelferd, bur, dyrehold, dyrehald, husdyrhald,

En stor seier for norsk pelsdyrnæring

Stortinget behandlet pelsdyrnæringens fremtid tirsdag 10. januar og sikret videre drift for næringen med stemmetallene 58-44.

Dette er en stor seier for norsk pelsdyrnæring, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

 

Les mer
Nikolay Valheim (28) og sambuaren Pauline Grødem på Brusand i Hå kommune på Jæren har investert ti millionar kroner i eit 4200 kvadratmeter stor nybygg for pelsdyroppdrett. Hallen skal ha plass til 3000 minktisper og kan gi ein produksjon på rundt 15.000 skinn i året. På sikt vil dei ta over heimegarden til Grødem, der foreldrene driv med mjølkeproduksjon og sau. Prisen på minkskinn har falle kraftig i år. Valheim håper prisen stabiliserer seg og helst går opp snart, men så langt angrar han ikkje på investeringa. *** Local Caption *** mink, minkoppdrett, pelsdyr, pelsdyroppdrett, pelsproduksjon, minkar, pelsdyrbonde, nybygg, investering, nyetablering, pelsdyravl, pelsdyral,

Fant ingen feil i Nissedal

Mattilsynet har undersøkt alle sju minkgårdene i Telemark i løpet av de siste månedene, og alt var i den skjønneste orden i Nissedal, skriver Telemarksavisa.

Les mer

Sterk faglig støtte til pelsdyrhold

Det er forunderlig at det er så vanskelig for Dyrevernalliansen, og deres likesinnede, å ta til seg realiteter og fakta om pelsdyrhold. Det skriver Sigbjørn Kirkebøen i en kronikk i Dagbladet.

Les mer
Se alle artiklene